Nove tehnologije u Novom Pazaru

Ambasador Skat je posetio postrojenje za ekološko izbeljivanje džinsa ozonom, koje je USAID Serbiadonirao udruženju proizvođača džinsa „Pro Denim“ iz Novog Pazara.