DENISTAR INTERNET PRODAVNICA

Opšti uslovi poslovanja DENISTAR Internet prodavnice utvrđeni su uslovima kupovine i prodaje proizvoda, koje realizuje Preduzeće za proizvodnju i trgovinu DENIS d.o.o. Novi Pazar (u daljem tekstu: “Prodavac”). Opšti uslovi poslovanja Internet prodavnice detaljnije su utvrđeni po oblastima kojima možete pristupiti klikom na željenu oblast, a sve u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača i međunarodnim kodeksom elektronskog poslovanja. Opšti uslovi poslovanja definišu delatnost Internet prodavnice, korisnike prava i poslovni odnos između prodavca i potrašača.

Internet  prodavnica je informacioni sistem namenjen predstavljanju i prodaji proizvoda potrošačima. Njime upravlja Preduzeće za proizvodnju i trgovinu DENIS d.o.o. Novi Pazar. Korisnik je osoba koja koristi navedeni sistem, odnosno potrošač u Internet prodavnici.

REGISTRACIJA

Registracijom na ovom sajtu,automatski prihvatate njegove propozicije. Formular koji popunjavate prilikom registracije, potrebno je da popunite samo jednom, a svaki naredni put dovoljno je da se samo ulogujete na Vaš nalog.Kao registrovani član imate mogućnost da u svako doba tražite da se iščlanite, čime će i Vaši podaci biti izbrisani iz naše baze podataka.

NAČINI ISPORUKE

Prodavac se obavezuje da kupljenu robu isporuči Potrošaču na neki od sledećih načina:

  1. slanjem robe preko kurirske službe, pri čemu troškove isporuke snosi potrošač u iznosu naznačenom na važećem cenovniku kurirske službe u vreme slanja porudžbine
  2. slanjem robe u neki od maloprodajnih objekata prodavca (prema zahtevu potrošača) koji se nalaze na teritoriji Republike Srbije, pri čemu je potrošač u obavezi da robu preuzme iz maloprodajnog objekta.

Za sve porudžbine  potrošač se, prihvatajući uslove korišćenja, obavezuje da na ime tioškova isporuke prilikom preuzimanja pošiljke plati direktno kuriru iznos zavisi od cene kurirske službe. 

O vremenu slanja i  ceni dostave Kupac će biti obavešten telefonom od strane prodajne službe preduzeća, a na osnovu informacija koje dobijemo od kurirske službe.

Rok isporuke teče od prvog narednog radnog dana nakon izvršenja porudžbine.Za robu kupljenu preko Internet prodavnice, rok isporuke je do 5 (pet) dana od dana prijema porudžbine od strane potrošača.

Isporuke se ne vrše nedeljom i državnim praznicima.

Isporuka se vrši isključivo na teritoriji Republike Srbije, pri čemu se ne vrši isporuka na teritoriju AP Kosovo i Metohije.

NAČIN PLAĆANJA

Potrošač robu može platiti pouzećem. 

Sva plaćanja se biti obavljena u dinarima (RDS). 

CENE U denistar INTERNET PRODAVNICI

Sve cene su iskazane u dinarima sa uključenim PDV-om. Prodavac zadržava pravo izmene cena, ako nije drugačije navedeno (u slučaju akcija i specijalnih popusta). Cene važe u trenutku kreiranja porudžbine i imaju dejstvo i validnost i za naredni period. Navedene cene važe samo za kupovinu u Internet prodavnici i mogu da se razlikuju od cena u maloprodajnim objektima Prodavca.

ODUSTANAK OD KUPOVINE

Potrošač ima pravo da odustane od ugovora zaključenog na daljinu u roku od 14 dana od trenutka kada roba dospe u državinu potrošača, odnosno trećeg lica koje je odredio potrošač, a koje nije prevoznik, bez navođenja razloga i dodatnih troškova (u daljem tekstu: odustanak od ugovora).

Potrošač ostvaruje pravo na odustanak od ugovora izjavom koju može dati na posebnom obrascu za odustanak od ugovora zaključenog na daljinu, odnosno izvan poslovnih prostorija ili na drugi nedvosmislen način (u daljem tekstu: obrazac za odustanak).

Izjava o odustanku od ugovora kod ugovora na daljinu smatra se blagovremenom ukoliko je poslata prodavcu u roku iz stava 1. ovog člana.

Izjava o odustanku od ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada je poslata prodavcu.

Teret dokazivanja da je postupio u skladu sa odredbama ovog člana, radi ostvarivanja prava na odustanak od ugovora, je na potrošaču.

Potrošač je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost robe koju vraća, a koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili priroda, karakteristike i funkcionalnost robe.

Iznos izvršene kupovine se kupcu, koji je odustao od kupovine, uplaćuje isključivo na tekući račun kupca.

PRIMEDBE I REKLAMACIJE

Žalbe, reklamacije i primedbe (na artikle koji su predmet online kupovine) potrošači mogu izjaviti:

1. slanjem na elektronsku adresu office@denistar.rs,

2. na broj telefona 020/316-000 u periodu od 09-15h svakog radnog dana

3. redovnom poštom na adresu – DENIS d.o.o Novi Pazar, Save Kovačevića, 36 300 Novi Pazar (sa naznakom „Za DENISTAR Internet prodavnicu“)

Prodavac će u roku od jednog radnog dana potvrditi da je reklamacija primljena.U roku od 8 dana od dana prijema reklamacije, prodavac će pisanim ili elektronskim putem obavestiti potrošača o odluci (prihvaćena ili odbijena primedba potrošača u vezi sa saobraznošću artikla) u vezi sa reklamiranim artiklom, kao i o eventualnom načinu rešavanja reklamacije u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača (povraćaj novca, odgovarajuće umanjenje cene, zamena ili popravka artikla). Reklamacija će biti rešena u roku od 15 dana od dana prijema reklamacije.

PRIMEDBE I REKLAMACIJE NA RAD INTERNET PRODAVNICE www.denistar.rs

Žalbe, reklamacije i primedbe na rad internet stranice potrošači mogu izjaviti:

1. slanjem na elektronsku adresu office@denistar.rs,

2. na broj telefona 020/316-000 u periodu od 09-15h svakog radnog dana

3. redovnom poštom na adresu – DENIS d.o.o Novi Pazar, Save Kovačevića, 36 300 Novi Pazar (sa naznakom „Za DENISTAR Internet prodavnicu“)

ZAVRŠNE ODREDBE

Isporučilac zadržava pravo da može menjati ove uslove bez prethodnog obaveštavanja svojih potrošača. Svaki potrošač prilikom naručivanja proizvoda može proveriti trenutno važeće uslove.