Nove tehnologije u Novom Pazaru

Ambasador Skat je posetio postrojenje za ekološko izbeljivanje džinsa ozonom, koje je USAID Serbia donirao udruženju proizvo?a?a džinsa „Pro Denim“ iz Novog Pazara. Zahvaljuju?i novim tehnologijama, proizvo?a?i džinsa sada daleko manje zaga?uju okolinu, i sada svoje „ekološke“ farmerke mogu da izvoze u EU.
Ambasador se upoznao sa procesom proizvodnje u kompaniji Denistar Jeans koja je jedna od ?lanica udruženja, i od vlasnika Agana Mehmendovi?a dobio par farmerica na poklon kako bi i li?no promovisao novopazarsku industriju džinsa.